Tất cả sản phẩm

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NỐI LƯỚI, CÔNG SUẤT 100.05 KWP

1.820.000.000₫

- Tấm pin NLMT poly 345 Wp kèm hộp nối, dây chuyên dụng, loại đa tinh thể

- Bộ Inverter Solar 100 kW AC_3P kèm phụ kiện chuyên dụng, hệ ON GRID hòa lưới trực tiếp

- Một số vật tư phụ

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NỐI LƯỚI, CÔNG SUẤT 70.38 KWP

1.295.000.000₫

- Tấm pin NLMT poly 345 Wp kèm hộp nối, dây chuyên dụng, loại đa tinh thể

- Bộ Inverter Solar 70 kW AC_3P kèm phụ kiện chuyên dụng, hệ ON GRID hòa lưới trực tiếp

- Một số vật tư phụ

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NỐI LƯỚI, CÔNG SUẤT 50.37 KWP

950.000.000₫

- Tấm pin NLMT poly 345 Wp kèm hộp nối, dây chuyên dụng, loại đa tinh thể

- Bộ Inverter Solar 50 kW AC_3P kèm phụ kiện chuyên dụng, hệ ON GRID hòa lưới trực tiếp

- Một số vật tư phụ

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NỐI LƯỚI, CÔNG SUẤT 15.18 KWP

295.000.000₫

- Tấm pin NLMT poly 345 Wp kèm hộp nối, dây chuyên dụng, loại đa tinh thể

- Bộ Inverter Solar 15 kW AC_3P kèm phụ kiện chuyên dụng, hệ ON GRID hòa lưới trực tiếp

- Một số vật tư phụ khác

1900252527