Tổ chức - Doanh nghiệp

Hệ thống điện mặt trời công suất 494kwp lắp đặt tại công ty TNHH Tài L;ợi

09 tháng 9, 2020
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 494 KWP vừa được Lithaco triển khai cho Công ty TNHH Tài Lợi với 1100 tấm pin năng lượng mặt trời Vị trí thực hiện dự án Tp. HCM Công suất đỉnh của hệ thống 494 kwp Cấu hình hệ thống ...

Hệ thống điện mặt trời công suất 999kwp lắp đặt tại công ty TNHH Thái Tường Ninh Thuận

09 tháng 9, 2020
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 999KWP vừa được Lithaco triển khai cho Công ty TNHH Thái Tường với 2173 tấm pin năng lượng mặt trời Vị trí thực hiện dự án Ninh Thuận Công suất đỉnh của hệ thống 999kwp Cấu hình hệ th...

Hệ thống điện mặt trời công suất 999kwp lắp đặt tại công ty TNHH Thái Phan Ninh Thuận

07 tháng 9, 2020
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 999KWP vừa được Lithaco triển khai cho Công ty TNHH Thái Phan với 2173 tấm pin năng lượng mặt trời Vị trí thực hiện dự án Ninh Thuận Công suất đỉnh của hệ thống 999kwp Cấu hình hệ thố...
1900252527