THỦ TƯỚNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN MẶT TRỜI

03:47 11/01/2019
THỦ TƯỚNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN MẶT TRỜI

 

Quyết định sửa đổi quy định về giá điện đối với điện mặt trời lắp mái được kỳ vọng sẽ khuyến khích các hộ gia đình đầu tư và bán loại năng lượng này.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11 ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, Quyết định sửa đổi quy định về giá điện đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Theo quy định mới, các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều.

Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua bán điện quy định như đối với dự án điện mặt trời nối lưới. Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

Giá mua bán điện đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo được xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm của VNĐ so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Trong một quy trình thanh toán, lượng điện phát ra từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá bán điện theo quy định đối với dự án nối lưới.

Nếu Việt Nam có 1 triệu hộ gia đình lắp điện mặt trời áp mái với hệ thống điện 5kW sẽ thu về 5 triệu kW, tương đương 5.000 MW. Lượng điện này có thể bù đắp được nguy cơ thiếu điện trong bối cảnh nhiệt điện nhận được nhiều cảnh báo. 

Hệ thống điện mặt trời có thời gian hoà vốn sau 5 năm, các tấm pin mặt trời có tuổi thọ là 30 năm. 

BY LITHACO

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
1900252527