KỸ SƯ M&E

09:11 26/02/2019
KỸ SƯ M&E

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC    

      I.Thông tin chung :

 • Bộ phận : Phòng Kỹ thuật thi Công (KTTC)
 • Chức danh : Kỹ sư
 • Quản lý trực tiếp : Chỉ huy trưởng

     II. Nhiệm vụ cụ thể :

 • Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhật thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.
 • Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.
 • Lập khối lượng thi công và xác nhận khối lượng thi công với Giám sát chủ đầu tư
 • Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.
 • Làm hồ sơ quyết toán
 • Theo dõi, giám sát công trình được hoàn thành đúng khối lượng, kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công đã được phê duyệt.

   III. Điều kiện :

 • Giới tính nam, tuổi từ 23 tuổi trở lên, sức khỏe tốt
 • Tốt nghiệp đại học các ngành Kỹ thuật
 • Biết quy trình nghiệm thu, biết lập hồ sơ nghiệm thu, biết vẽ bản vẽ thi công các công trình M&E.
 • Biết thống kê khối lượng từ Bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công
 • Chịu được áp lực công việc
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
1900252527