KỸ SƯ GIÁM SÁT PCCC

04:46 25/02/2019
KỸ SƯ GIÁM SÁT PCCC

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC     

     I. Thông tin chung :

 • Bộ phận : Khối M&E
 • Chức danh : Giám sát thi công
 • Quản lý trực tiếp : Giám Đốc Khối M&E

     II. Mục đích công việc :

-  Giám sát, theo dõi thi công xây lắp công trình, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, duyệt biện pháp thi công công trình, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

     III. Nhiệm vụ cụ thể :

 1. Giám sát thi công các công trình theo sự phân công.
 • Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.
 • Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế và biện pháp đã duyệt.
 • Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.
 • Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.
 1. Theo dõi quản lý công trình được phân công.
 • Mở sổ nhật ký công trình để theo dõi công trình
 • Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công hoặc thầu phụ căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu nghiệm thu…định kỳ/đột xuất.
 • Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có).
 • Kiểm tra hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng của các đội thi công hoặc thầu phụ.
 1. Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các đơn vị phụ trách.
 2. Tham gia lập, thẩm định/duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các công trình.
 • Hướng dẫn, tư vấn Thầu phụ hoặc Đội thi công lập biện pháp thi công công trình, duyệt sơ bộ các biện pháp thi công do các đơn vị trực thuộc lập.
 • Tham gia thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án do công ty làm chủ đầu tư theo phân công của trưởng phòng.
 1. Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án sữa đổi, bổ sung.
 2. Thực hiện các công việc khác.
 • Tham gia hỗ trợ các phòng Ban lập hồ sơ dự thầu (nếu cần hỗ trợ).
 • Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, biện pháp thi công và các tài liệu, văn bản khác có liên quan.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho các công nhân các của công ty khi được phân công.
 1. Kết quả công việc cần đạt được.
 • Công tác giám sát, theo dõi thực hiện quy định, thủ tục, các vi phạm, sai sót trong thi công được phát hiện, nhắc nhở, đình chỉ kịp thời.
 • Các công trình được hoàn thành đúng khối lượng, kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công đã được phê duyệt.
 • Đánh giá trung thực, khách quan, chất lượng công trình hoàn thành làm cơ sở chi trả tiền lương phù hợp.
 • Các sai sót trong hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phát hiện, cảnh báo kịp thời phù hợp, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ.

     IV. Điều kiện :

 • Giới tính nam, tuổi từ 23 tuổi trở lên, sức khỏe tốt
 • Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng các ngành Kỹ thuật hoặc liên quan.
 • Biết quy trình nghiệm thu, biết lập hồ sơ nghiệm thu, biết vẽ bản vẽ thi công, hoàn công các công trình PCCC.
 • Biết bóc tách khối lượng từ Bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công
 • Chịu khó, chấp nhận đi xa.

 

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
1900252527