Giá hệ thống năng lượng mặt trời cho thương mại: “tuột dốc” – Tại Úc

10:05 05/07/2021

 

Kể từ tháng 5 năm 2014, Solar Choice đã công bố giá hệ thống điện mặt trời quy mô thương mại, cung cấp số liệu đáng tin cậy về chi phí năng lượng mặt trời tại một số Bang ở Úc. Dữ liệu chúng tôi sử dụng đến từ cơ sở dữ liệu hơn 100 công ty lắp đặt năng lượng mặt trời thương mại trên khắp cả nước.

Hãy xem thống kê của Solar Choice về giá mới nhất hiện tại – giá tháng 5 năm 2021 và các thống kê giá hệ thống năng lượng mặt trời THƯƠNG MẠI từ năm 2012 đến nay.

Giá hệ thống điện mặt trời thương mại - tháng 5 năm 2021

Tất cả giá trong các bảng dưới đây bao gồm thuế giá trị hàng hóa (GST), nhưng không bao gồm chi phí lắp đặt đồng hồ đo hoặc các chi phí bổ sung như khảo sát, thiết kế, lắp đặt nối đất, bảo vệ lưới điện và kết nối lưới điện.

Bảng giá hệ thống năng lượng mặt trời thương mại trung bình tại một số Bang ở Úc (tháng 5 năm 2021) (ĐVT: USD)

 Công suất hệ thống

10kW

30kW

50kW

70kW

100kW

Trung bình

9.143 $

23.697 $

41.146 $

54.978 $

71.463 $

Adelaide, SA

8.413 $

23.598 $

41.481 $

56.149 $

73.021 $

Brisbane, QLD

8.786 $

23.180 $

39.376 $

54.158 $

70.589 $

Canberra, ACT

8.276 $

23.286 $

39.398 $

54.690 $

75.202 $

Hobart, TAS

9.728 $

24.936 $

42.872 $

56.764 $

70.771 $

Melbourne, VIC

9.257 $

23.081 $

39.315 $

52.843 $

70.004 $

Sydney, NSW

9.211 $

22.184 $

39.216 $

52.151 $

70.004 $

Perth, WA

10.305 $

25.635 $

46.390 $

58.094 $

70.650 $

Bảng giá hệ thống năng lượng mặt trời thương mại trung bình trên mỗi watt (tháng 5 năm 2021) (ĐVT: USD)

 

Trung bình

10kW

30kW

50kW

70kW

100kW

Trung bình

0,798 $

0,897 $

0,775 $

0,813 $

0,783 $

0,714 $

Adelaide, SA

0,790 $

0,821 $

0,768 $

0,821 $

0,798 $

0,730 $

Brisbane, QLD

0,775 $

0,866 $

0,752 $

0,783 $

0,768 $

0,707 $

Canberra, ACT

0,783 $

0,813 $

0,775 $

0,783 $

0,783 $

0,752 $

Hobart, TAS

0,828 $

0,965 $

0,813 $

0,851 $

0,798 $

0,707 $

Melbourne, VIC

0,783 $

0,912 $

0,760$

0,783 $

0,752 $

0,699 $

Sydney, NSW

0.768 $

0,897 $

0,730 $

0,768 $

0,737 $

0,699 $

Perth, WA

0,851 $

0,996 $

0,821 $

0,920 $

0,828 $

0,707 $

Thống kê giá trung bình mỗi watt tất cả hệ thống điện mặt trời thương mại tại Úc

Từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 5 năm 2021 (ĐVT: USD)

Hệ thống 10Kw

Hệ thống 30Kw

Hệ thống 50Kw

Hệ thống 70Kw

Hệ thống 100Kw

Nguồn solarchoice.net.au

Sưu tầm và biên tập bởi Ngô Thanh Hùng

 

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
1900252527