Tư vấn

Hệ thống điện mặt trời rất hiệu quả cho doanh nghiệp sử dụng nhiều điện ban ngày

15 December, 2018
Doanh nghiệp nào nên sử dụng hệ thống điện mặt trời? Do đặc thù của hệ thống điện năng lượng mặt trời hoạt động dựa trên nguyên lý dòng điện được tạo ra từ những tấm pin quang điện dưới tác động của cường độ bức xạ ánh sáng (quang năng) hệ thống ngừng làm việc vào ban đêm. Cơ chế cho phép nối lư...
1900252527