Tư vấn

CHỌN CÔNG SUẤT BAO NHIÊU CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN

25 February, 2019
Theo nguồn từ Tập đoàn Điện lực việt Nam (EVN) ở Việt Nam mức tiêu thụ điện bình quân hiện nay vào 1,700kWh/người/năm, trong khi mức trung bình thế giới là 3,500kWh/người/năm.
1900252527