Tổ chức - Doanh nghiệp

Hệ thống điện mặt trời công suất 999kwp lắp đặt tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH PHƯỚC TRUNG

09 September, 2020
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất  999KWP  vừa được Lithaco triển khai cho Công ty TNHH Năng lượng nước sạch  Phước Trung với 2246  tấm pin năng lượng mặt trời Vị trí thực hiện dự án   Ninh Thuận Công suất đỉnh của hệ thống 999kwp ...

Hệ thống điện mặt trời công suất 999kwp lắp đặt tại công ty TNHH Thái Phan Ninh Thuận

07 September, 2020
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất  999KWP  vừa được Lithaco triển khai cho Công ty TNHH Thái Phan với 2173   tấm pin năng lượng mặt trời Vị trí thực hiện dự án   Ninh Thuận Công suất đỉnh của hệ thống 999kwp Cấu hình hệ thố...
1900252527